h7krj5jvyv97h0zn0f7tv0fwdlxprj

REGULAMIN PROMOCJI

„NOWY BIUSTONOSZ ZA 50%”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest Li Parie Group sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (kod pocztowy: 05-800) przy ul. Parzniewskiej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 844636, posiadająca NIP: 5342622055 oraz REGON: 386224921, kapitał zakładowy: 5000 zł („Organizator”).

 

 1. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.liparie.pl (,,Sklep internetowy”), oraz punkt stacjonarny mieszczący się w Pruszkowie, przy ulicy Parzniewskiej 4, telefon 606 466 779

 

 1. Promocja dotyczy zakupu ze strony internetowej www.liparie.pl lub podczas wizyty osobistej wybranego przez Uczestnika Promocji jednej sztuki biustonosza z uwzględnieniem rabatu w wysokości 50% w stosunku do ceny regularnej produktu.

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią warunki Promocji i dokonają w Sklepie internetowym, lub punkcie stacjonarnym transakcji w postaci zakupu biustonosza, zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 5 niniejszego regulaminu (,,Uczestnik Promocji”).

 

 1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania z rabatu w wysokości 50% na zakup jednego biustonosza, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:                                                                                                                                                                                                                                                        a) Uczestnik Promocji prześle do Organizatora swój stary biustonosz, innej marki niż „Li Parie”, wraz ze swoimi danymi kontaktowymi;                                                b) Uczestnik Promocji udostępni Organizatorowi swoje dane kontaktowe umożliwiające uczestnictwo w promocji, tj. adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail;                                                                                                                                                                                                                                                        c) Uczestnik Promocji udostępni na swoim koncie w portalu społecznościowym (akceptowane portale: facebook, instagram, tiktok) post tzw. publiczny, tj. skierowany do nieograniczonej liczby odbiorców, w którym oznaczy markę „Li Parie” i skomentuje niniejszą Promocję;                                                                         d) Uczestnik Promocji dokona zakupu biustonosza z oferty „Li Parie” za pośrednictwem wideoporady lub wizyty osobistej w punkcie stacjonarnym.

 

 1. Rabat w wysokości 50% zostanie naliczony przez Doradczynię Klienta podczas zakupu biustonosza w trakcie wideoporady lub wizyty osobistej o której mowa w ust. 5 lit. d) powyżej.

 

 1. Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji jednorazowo w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. Promocyjny rabat, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie zostanie udzielony w przypadku gdy                                                                                                                        a) Uczestnik Promocji wskazał numer telefonu, który został już wykorzystany przez innego Uczestnika Promocji                                                                                     b) Uczestnik Promocji wskazał adres do korespondencji, który już został wykorzystany przez innych Uczestników Promocji.

O przyczynie i braku udzielenia rabatu Uczestnik Promocji zostanie poinformowany przez Doradczynię Klienta lub bezpośrednio przez Organizatora. Weryfikacja spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji, o których mowa w ust. 5, nastąpi przed zakupem dokonanym za pośrednictwem wideoporady lub wizyty osobistej w punkcie stacjonarnym, stosownie do ust. 5 lit. d) powyżej.

 

 1. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

 

 1. W związku ze skorzystaniem z Promocji, Uczestnik Promocji będzie zobowiązany do podania danych osobowych koniecznych do wykonania umowy sprzedaży, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, adresu do korespondencji.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu biustonosza w związku ze skorzystaniem z Promocji przez Uczestnika Promocji, Organizator nie ma obowiązku zwrotu na rzecz Uczestnika Promocji starego biustonosza, o którym mowa w ust. 5 lit. a) powyżej.

 

 1. Promocja obowiązuje od 05/06/2023r. godz. 12:30 do 21/06/2023 godz 24:00, lub do wyczerpania zapasów.

 

 1. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego regulaminu.

Li Parie

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0