h7krj5jvyv97h0zn0f7tv0fwdlxprj

Obsługa Klienta

Dostawa

Czas realizacji zamówienia na terenie Polski, od momentu złożenia zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych.

W przypadku wysyłki na terenie Unii Europejskiej czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

W przypadku dostawy zamówionego towaru na terytorium Unii Europejskiej, z uwagi na obowiązującą zasadę swobodnego przepływu towarów i usług, cena widniejąca w Sklepie wraz z kosztami przesyłki stanowią całość kosztów jakie Klient zapłaci w związku z zakupem Towaru.

W przypadku dostawy zamówionego towaru do kraju spoza terytorium Unii Europejskiej, Klient – na podstawie przepisów obowiązujących w kraju dostawy – może zostać obciążony kosztami ceł, podatków lub innych należności publicznoprawnych, na co Sklep nie ma wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską DPD, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firmy kurierskiej. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej,
niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Zwroty, wymiana, reklamacje

ZWROTY

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie internetowym towar do 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania powodu zwrotu. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem jest wykluczone (sytuacje te zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
 2. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór załączamy tutaj (Formularz odstąpienia od umowy). Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres eshop@liparie.pl jak i pocztą tradycyjną na adres:
  • Li Parie Group Sp. z.o.o.
  • ul. Parzniewska 4
  • 05-800 Pruszków
 3. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
 5. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji.
 6. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o dołączenie do odsyłanego towaru oryginału paragonu albo faktury VAT , gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT Konsument proszony jest o dołączenie do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj oświadczenie o zagubieniu paragonu.
 9. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

WYMIANA

 1. Chęć wymiany należy zgłosić do 10 dni wypełnić i wysłać drogą elektroniczną (Formularz odstąpienia od umowy), natomiast produkt należy odesłać do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany (w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji!).
 2. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka”. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 4. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
 5. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 7. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych bez uprzedniej konsultacji, czyli wypełnienia i wysłania formularza online.

Li Parie

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0